Serwis edukacji finansowej dla młodzieży

Czy można stracić pieniądze zgromadzone w banku?

Krzysztof Gibek   •   21 czerwca 2016 r.

Jedną z najczęstszych obaw, jaka wiąże się z przechowywaniem oszczędności w banku, to pytanie o bezpieczeństwo zdeponowanych tam środków finansowych. Na pytanie czy pieniądze na koncie bankowym są bezpieczne, odpowiedź brzmi „tak”, o ile pamięta się o pewnych obowiązujących w świecie finansów zasadach.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Osoby, które swoje pieniądze lokują w bankach, mogą spać spokojnie – bezpieczeństwo gwarantuje im Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W sytuacji, gdy bank upadnie (gdyż taka sytuacja może mieć miejsce) BFG wypłaci środki, które były zgromadzone na koncie. Wprawdzie ustalony jest górny limit wypłat, jednak w praktyce jest on na tyle wysoki, że nieliczni klienci w skali całego kraju dysponują takimi środkami. Limit wynosi równowartość (w złotych) 100 000 euro na osobę. Jeśli ktoś posiada konto wspólne, to kwota do 100 tys. euro jest gwarantowana dla każdej z osób oddzielnie. Dla młodzieży suma taka wydaje się być astronomiczna, ale warto wiedzieć, że gwarancje BFG są ograniczone.

Gwarancją funduszu są objęte banki, które działają w Polsce i podlegają polskim przepisom. Od 2013 roku bezpieczeństwem tym są objęte także popularne SKOK-i. Wypłata pieniędzy powinna nastąpić do 20 dni roboczych od ogłoszenia przez bank lub SKOK niewypłacalności.

Same banki również tworzą wewnętrzne mechanizmy bezpieczeństwa, które zabezpieczają je przed udzielaniem niespłacalnych lub zbyt ryzykownych kredytów, gdyż to właśnie one są jednym z głównych powodów ich upadków. Banki sprawdzają klientów w Biurze Informacji Kredytowej, jak również wymagają innych potwierdzeń – np. zaświadczeń o dochodach lub kopii rozliczeń podatkowych, a gdy w grę wchodzą wysokie kwoty kredytu – zabezpieczeń majątkowych.

Komisja Nadzoru Finansowego

Zabezpieczeniem dla środków finansowych zgromadzonych w bankach jest również Komisja Nadzoru Finansowego. Daje ona gwarancję, że wszystkie transakcje w bankach są najwyższej jakości, a dane klientów nie trafią w niepowołane ręce. Instytucja ta również wydaje pozwolenia na prowadzenie banków w Polsce. Takiego pozwolenia nie mają instytucje parabankowe. Oznacza to, że nie są one również objęte gwarancją BFG – powierzanie im swoich pieniędzy jest więc bardzo ryzykowne. KNF wydaje co jakiś czas informacje o instytucjach, co do których ma podejrzenia, a dane o nich podaje na swojej stronie internetowej.

Krzysztof Gibek
Absolwent socjologii, zaangażowany w tematykę finansów i giełdy, z doświadczeniem w pracy w bankowości. Od ponad 10 lat analizuje produkty finansowe dla młodzieży i studentów, a od ponad 7 lat dzieli się swoją wiedzą na łamach serwisu KontoMłodzieżowe.com.