Serwis edukacji finansowej dla młodzieży

Od ilu lat można podjąć legalną pracę

Mateusz Skrzypczak   •   14 października 2022 r.

Nie musisz mieć ukończonych 18 lat, by móc iść do pracy i legalnie zarabiać na swoje potrzeby (lub zachcianki). Ale praca osoby niepełnoletniej podlega pewnym ograniczeniom, po to by nie kolidować z obowiązkową edukacją.

Praca dla nastolatków od 12 roku życia

Jeśli masz ukończone 12 lat, możesz znaleźć zatrudnienie w firmach prowadzących działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Najczęściej jest to praca w oparciu o umowę o dzieło lub umowę zlecenie. Daje to pewien zakres możliwości, jest jednak kilka obostrzeń:

 • zgodę musi wyrazić Twój rodzic lub przedstawiciel ustawowy oraz inspektor pracy,
 • musisz uzyskać od lekarza orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy,
 • musisz uzyskać pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o braku przeciwwskazań do pracy,
 • niekiedy musisz także uzyskać zgodę od dyrektora szkoły.

Poza tym, do chwili ukończenia 13 roku życia, umowę w Twoim imieniu zawiera rodzic lub przedstawiciel ustawowy.

Praca dla nastolatków od 15 roku życia

Od 15 roku życia możesz dalej pracować w oparciu o umowę zlecenie, ale możesz już też legalnie podpisać umowę o pracę. Kodeks pracy określa osoby w wieku 15-18 lat mianem młodocianych. Jednak aby wszystko było w zgodzie z prawem, trzeba spełnić kilka warunków:

 • musisz mieć ukończoną przynajmniej szkołę podstawową,
 • musisz uzyskać od lekarza zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku – czyli że praca nie będzie zagrażała Twojemu zdrowiu,
 • nie możesz pracować w godzinach nocnych (22:00-6:00, w szczególnych przypadkach 20:00-6:00).

Ponadto, w świetle prawa, zatrudnienie osoby niepełnoletniej ma:

 • służyć przyuczeniu do zawodu – czyli ma to być coś w rodzaju płatnego stażu,
 • dotyczyć tylko wykonywania tzw. prac lekkich – czyli niezagrażających zdrowiu i nie kolidujących z edukacją.

Pierwszy przypadek dotyczy oczywiście prac związanych z rzemiosłem lub np. fizycznej pracy na budowie. Drugi przypadek dotyczy innych typowych prac wykonywanych np. w wakacje lub w weekendy i do których nie trzeba lat przygotowań:

 • w gastronomii,
 • w hotelarstwie,
 • w sklepach,
 • w obiektach rozrywkowych (np. kinach) i sportowych,
 • w modelingu i aktorstwie,
 • na plantacjach owoców,
 • przy organizacji wydarzeń,
 • przy roznoszeniu ulotek.

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę różne obowiązki przy zatrudnieniu osób nieletnich, m.in. zapewnienia młodocianym pracownikom niezbędnej opieki i pomocy, aby mogli przystosować się do właściwego wykonywania pracy na danym stanowisku, lub określenie prac lekkich i dozwolonych do wykonywania przez osoby niepełnoletnie.

Są też zajęcia, których młodocianym w ogóle nie wolno wykonywać – zobacz listę prac wzbronionych młodocianym.

To tylko dwa przykładowe obowiązki dla pracodawcy, dlatego możesz mieć problem z podjęciem pracy w niektórych firmach, które dla prostoty wolą zatrudniać wyłącznie osoby pełnoletnie. Niemniej zawsze warto próbować, bo nigdy nie wiadomo, jaka jest polityka danej firmy.

Czas pracy i przerwy

Młodociany nie może pracować więcej niż 8 godzin na dobę, lub 6 godzin na dobę w przypadku osób do 16 roku życia. Do czasu pracy wlicza się także czas nauki wynikający z zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się w godzinach pracy.

W okresie zajęć szkolnych, w ciągu tygodnia nie możesz pracować dłużej niż 12 godzin, a jeśli w danym dniu uczestniczysz w zajęciach szkolnych, to nie możesz pracować dłużej niż 2 godziny.

W okresie ferii Twój czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę (6 godzin przed ukończeniem 16 r.ż.) i 35 godzin w tygodniu.

Jeżeli w ciągu doby czas pracy będzie dłuższy niż 4 i pół godziny, przysługuje Ci 30-minutowa przerwa w pracy, wliczana do czasu pracy. Przerwa w pracy obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie przynajmniej 14 godzin. Ponadto w każdym tygodniu młodociany ma prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.

Mateusz Skrzypczak
Żywo zainteresowany światem i bieżącymi wydarzeniami, szczególnie ekonomicznymi i gospodarczymi. Nieustannie trzyma rękę na pulsie rynku bankowego w Polsce oraz dba o odpowiedzialne zarządzanie budżetem osobistym i skuteczne pomnażanie kapitału.