Serwis edukacji finansowej dla młodzieży

Chcesz mieć firmę? Ucz się przedsiębiorczości!

Katarzyna Jóźwik   •   16 listopada 2017 r.

Jak młodzi Polacy wyobrażają sobie swoją biznesową przyszłość? Jakie zajęcie uważają za najbardziej dochodowe? Czy przedsiębiorczości można się nauczyć? Na te i wiele innych pytań odpowiedzieli uczniowie klas pierwszych 39 szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce w „Badaniu przedsiębiorczości wśród młodzieży”. Zobacz, co o własnym biznesie myślą Twoi rówieśnicy!

Przedsiębiorczy ojciec i syn

Pomysłowość + zaradność = przedsiębiorca

Pierwsza część pytań zadana ankietowanym dotyczyła sposobu spostrzegania przedsiębiorcy. Dla większości młodych ludzi przedsiębiorca to:

 • osoba prowadząca działalność gospodarczą (75,6% odpowiedzi)
 • osoba pracująca na własny rachunek (37,4%)

Według młodych podstawowymi cechami osoby przedsiębiorczej są:

 • pomysłowość (83,9% odpowiedzi),
 • zaradność (69,9%),
 • dokładność (56,2%),
 • umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji (76,8%),
 • dążenie do osiągnięcia sukcesu (58,1%),
 • wspieranie i pomaganie innym (40,9%).

Ciekawostka! W pytaniach dotyczących przedsiębiorcy padały również odpowiedzi wskazujące na mniej etyczne cechy osobowościowe. Zdaniem niektórych przedsiębiorcę powinno wyróżniać cwaniactwo, myślenie wyłącznie o wielkiej forsie i nieliczenie się z innymi ludźmi. Na szczęście tego rodzaju odpowiedzi stanowiły niewielki odsetek w całym badaniu – odpowiednio 11,6%, 5,3% oraz 4,1%.

W tej części badania warto zwrócić również uwagę na stosunek młodych Polaków do ryzyka biznesowego. Tylko 23,3% odpowiedzi wskazywało ryzykanctwo jako wyróżnik osoby przedsiębiorczej. Biorąc pod uwagę brak przywiązania pokolenia generacji Z do jednego pracodawcy, powyższy wskaźnik może być nieco zaskakujący.

Moja przyszłość: własna firma

Ponad połowa badanych bierze pod uwagę możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Głównymi motywami prowadzenia własnego biznesu są:

 • możliwość uzyskania wyższych dochodów niż w pracy „u innych” (61,4% odpowiedzi),
 • możliwość podejmowania samodzielnych decyzji (55,5%),
 • większy poziom niezależności zawodowej (43,1%),
 • możliwość podejmowania nowych wyzwań (40,3%).

I chociaż niemal połowa deklaruje chęć prowadzenia biznesu w kraju (45%), to 1/5 ankietowanych rozważa również ekspansję na rynki zagraniczne.

Przedsiębiorczości można się nauczyć

Co ciekawe, zbyt mała wiedza na temat prowadzenia biznesu jest jedną z głównych barier założenia własnej działalności (19,3%). Pierwsze miejsce w tym rankingu zajmuje brak środków finansowych (27,8%). Ponadto aż 38,4% odpowiedzi respondentów nieplanujących prowadzenia własnego biznesu wskazuje, że główną przyczyną ich decyzji jest zbyt mała wiedza i doświadczenie w tym zakresie. Pocieszające jest jednak to, że aż 37,2% uczniów wychodzi z założenia, że przedsiębiorczości można się nauczyć. Do jej rozwoju, a tym samym osiągnięcia zawodowego sukcesu przyczynia się m.in. umiejętność zorganizowania się (74,2% odpowiedzi), kreatywność (73,8%) czy konsekwencja (45,7%).

Artykuł opracowano w oparciu o wyniki badań „Badanie przedsiębiorczości wśród młodzieży. Wyniki ogólnopolskie” przeprowadzone w 2017 r. przez Akademię Liderów Fundacji dr Bogusława Federa.