Serwis edukacji finansowej dla młodzieży

Czy bezpiecznie jest trzymać pieniądze w banku?

Redakcja   •   08 maja 2017 r.

Jedną z największych zalet banków oraz SKOK-ów jest gwarancja środków wpłaconych na prowadzone w nich konta i standardowe lokaty. Oznacza to, że w przypadku utraty środków przez bank, np. w wyniku jego bankructwa lub kryzysu finansowego, pieniądze klientów są (do pewnej kwoty) ubezpieczone i można je odzyskać.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest instytucją obejmującą banki (komercyjne i spółdzielcze) oraz SKOK-i poprzez gwarantowanie zgromadzonych w nich depozytów. Dla klientów tychże jest ona o tyle ważna, że zapewnia bezpieczeństwo powierzonego kapitału do równowartości 100 000 euro. Oznacza to, że w przypadku upadku banku lub SKOKu, BFG wypłaci klientowi wszelkie oszczędności do wspomnianej kwoty (aktualnie to ponad 400 tys. zł), zgromadzone na kontach w likwidowanej instytucji.

BFG pomaga także bankom, które znajdą się w trudnej sytuacji finansowej. Co ciekawe, środki znajdujące się w tym funduszu, wcale nie pochodzą z podatków, tylko z corocznych składek pobieranych od samych banków. Na stronie BFG znajduje się lista instytucji objętych gwarancją.

Czy istnieją produkty niegwarantowane?

Tak, przede wszystkim depozytów nie gwarantują firmy finansowe spoza sektora bankowego i SKOK-ów. Nie są one objęte BFG. Ponadto w bankach są dostępne produkty inwestycyjne, których zysk lub strata są oparte o uwarunkowania giełdowe (pieniądze są inwestowane m.in. w akcje). W nich również nie ma gwarancji kapitału. Może zdarzyć się, że korzystający z takich depozytów stracą zainwestowane środki lub ich część, stąd zawsze warto trzymać swoje główne oszczędności na objętych gwarancją kontach oszczędnościowych i lokatach, a ewentualnie grać na giełdzie nadwyżkami finansowymi.

A co jeśli będę bardzo bogaty?

Gdyby udało Ci się zdobyć majątek przekraczający wspomniane 100 000 euro (czego każdemu życzymy :)), pamiętaj, aby na wszelki wypadek ulokować środki w kilku bankach. Zawsze zwiększy to pewność, że twoje pieniądze są w pełni bezpieczne.