Serwis edukacji finansowej dla młodzieży

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, czyli inwestycje na giełdzie dla nastolatków

Katarzyna Jóźwik   •   17 grudnia 2021 r.

Z czym kojarzy Ci się Giełda Papierów Wartościowych? Z ekstremalnie trudnym mechanizmem inwestowania? Z ryzykownym zarządzaniem pieniędzmi? A może po prostu jest dla Ciebie zupełnie abstrakcyjnym i tajemniczym zagadnieniem? Od dziś może się to zmienić. A wszystko dzięki Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej, w ramach której nie tylko rywalizujesz o cenne nagrody, ale przede wszystkim poznajesz tajniki obrotu papierami wartościowymi.

SIGG

Projekt jest realizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych, Fundację GPW oraz Fundację im. Lesława A. Pagi. Szkolna Internetowa Gra Giełdowa to część większego projektu edukacyjnego Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL.

Jak grać na giełdzie? Wiedza dla młodzieży

Celem Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy. Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas VII-VIII szkół podstawowych. Gra podzielona jest na dwie części:

  • edukacyjną, w ramach której samodzielnie – korzystając z udostępnionych przez organizatora kursów e-learningowych, materiałów multimedialnych oraz wideo – zdobywasz wiedzę na temat rynku papierów wartościowych, inwestowania na giełdzie oraz instrumentów finansowych, a następnie weryfikujesz ją w ramach pojedynków na wiedzę z innymi uczestnikami;
  • inwestycyjną, która pozwala na inwestycję wirtualnych finansów w akcje, kontrakty terminowe czy fundusze inwestycyjne typu ETF (których jednostki są kupowane i sprzedawane na giełdzie). Skąd masz środki na inwestycje? Otrzymujesz je w formie wirtualnych pieniędzy wraz ze swoim zespołem w poszczególnych etapach gry.

Współpraca zespołowa

Wartością dodaną Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej jest nauka współpracy w zespole. Chcąc wziąć udział w projekcie, musisz bowiem stworzyć ze swoimi kolegami i koleżankami z klasy bądź szkoły zespół, który będzie rywalizował o nagrody. Zespół powinien liczyć od 2 do 4 osób i musi posiadać opiekuna merytorycznego (nauczyciela, który dokonuje zgłoszenia do projektu). Po akceptacji zgłoszenia przez organizatora otrzymujecie dostęp do platformy edukacyjnej GPWtr@der odwzorowującej rynek giełdowy, dzięki czemu będziesz mógł poznać jego mechanizmy i brać udział w symulowanych inwestycjach.

W ramach Szkolnej Internetowej gry Giełdowej rywalizujecie w dwóch etapach:

Etap I – jako zespół otrzymujecie wirtualną pulę 20 000 zł, którą możecie inwestować w akcje spółek wchodzące w skład indeksów WIG20 i mWIG40 oraz ETF-y notowane na GPW.

Etap II – w tym przypadku pula wirtualnych środków wynosi 10 000 zł na zespół i może być wykorzystana na inwestycje na rynku kontraktów na indeksy WIG20 i mWIG40, WIG.GAMES, WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN oraz WIG.MS-PET a także kontraktów terminowych na waluty oraz kontrakty akcyjne.

Co znaczą te skróty? To indeksy skupiające akcje spółek z poszczególnych branż, na przykład: WIG.GAMES obejmuje największe spółki z branży producentów i wydawców gier, WIG.MS-BAS skupia 5 najbardziej płynnych spółek z branży energetycznej, górnictwa i surowców. Rozwinięcie wszystkich oznaczeń znajdziesz na stronie opisów indeksów GPW.

Etapy gry są ograniczone czasowo, a w dniu zakończenia każdego z nich organizator przelicza wartość portfeli inwestycyjnych każdego zespołu biorącego udział w projekcie. Wartość portfela jest sumą:

  • kwoty wolnych środków, jakie Twój zespół posiada na wirtualnym rachunku,
  • wartości instrumentów finansowych, jakie posiadacie w portfelu, przy czym ich wartość będzie określana według kursu zamknięcia notowań na sesji w dniu zakończenia właściwego etapu.

Walka o finał SIGG

Jednak to nie koniec rywalizacji, gdyż organizator przewidział również dogrywkę oraz finał dla uczestników gry.

W dogrywce biorą udział zespoły, które zajęły 1 i 2 miejsce w danym województwie w każdym z etapów Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej. Na tym etapie każdy zespół otrzymuje wirtualny portfel z pulą 10 000 zł i musi zainwestować przynajmniej 50% tej kwoty. Tym razem macie do dyspozycji szeroki wachlarz produktów inwestycyjnych, m.in. akcje, ETF-y, kontrakty terminowe. Celem waszych inwestycji jest jak największe pomnożenie posiadanych środków. Sześć zespołów, które osiągną najlepsze wyniki w skali kraju, przejdzie do finału gry.

Konkurencja finałowa odbędzie się w wyznaczonym terminie w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Oprócz sześciu zespołów wyłonionych w ramach dogrywki, w finale bierze udział również 10 najlepszych zespołów zarówno z etapu I, jak też II. W ramach rywalizacji finałowej zespoły otrzymują pulę wirtualnych środków w wysokości 20 000 zł a ich zadaniem jest, podobnie jak w poprzednich etapach, ich pomnożenie z wykorzystaniem zróżnicowanych instrumentów inwestycyjnych.

Nagrody w grze giełdowej

Organizator nagradza najlepsze zespoły na każdym etapie gry.

W ramach I etapu nagrody otrzymają trzy najlepsze zespoły o najwyższej wartości portfela inwestycyjnego (nagrody pieniężne w kwocie 800, 1000 oraz 1500 zł dla całego zespołu) oraz trzy najlepsze zespoły w rankingu szkół podstawowych (I miejsce – nagroda w wysokości 1000 zł, II i III miejsce – nagrody rzeczowe).

W przypadku II etapu gry zwycięzcami są trzy najlepsze zespoły o najwyższej wartości portfela inwestycyjnego. Laureaci otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 800, 1000 lub 1500 zł.

Rywalizacja finałowa pozwoli wyłonić pięć najlepszych zespołów, których wartość portfela inwestycyjnego była najwyższa. Wygraną jest również nagroda finansowa dla zespołu w kwocie: 2000, 4000, 6000, 8000 lub 10 000 zł. W tym przypadku nagrodzeni zostają również nauczyciele-opiekunowie zwycięzców kwotą w wysokości 700 zł.

Organizator przewidział również nagrody pieniężne dla 21 zespołów, które w finale zajęły od 6. do 26. miejsca w rankingu.

Szansa na wygraną co rok

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa jest projektem cyklicznym, a w tym roku trwa 20. edycja projektu. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są co roku na przełomie września i października, a cały projekt trwa z reguły do kwietnia. Jeśli nie zdążyłeś ze swoim nauczycielem zgłosić udziału w tym roku, będziesz miał szansę wziąć udział w rywalizacji za rok. Najważniejsza jest Twoja chęć do nauki zasad rynku papierów wartościowych.

Zdobycie praktycznych umiejętności inwestowania

Niewątpliwie wartością dodaną udziału w projekcie jest nabycie umiejętności z zakresu inwestowania na GPW, które mogą przydać się w przyszłości. Wirtualne symulacje z jednej strony uczą, jak pomnażać kapitał na giełdzie, z drugiej uzmysławiają ryzyko jakie niosą ze sobą inwestycje w świecie realnym. Szkolna Internetowa Gra Giełdowa to solidny trening zarządzania portfelem inwestycyjnym i okazja do zdobycia doświadczenia, które może zaowocować w dorosłym życiu i w przyszłej karierze zawodowej.

Dokładne terminy zgłoszeń do kolejnej edycji możesz śledzić na: sigg.gpw.pl

Słownik pojęć

Komisja Nadzoru Finansowego

- jest to organ administracji państwowej, sprawujący kontrolę nad rynkiem finansowym w Polsce. Nadzoruje m.in. instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, emerytalne i płatnicze. Działalność KNF ma zapewniać prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego, jego stabilność, bezpieczeństwo oraz przejrzystość, a także ochronę interesów uczestników tego rynku, czyli m.in. posiadaczy kont bankowych.
Więcej pojęć »

Porównywarka kont dla młodych ›

Odpowiedz na 5 prostych pytań i zobacz, które konta spełniają Twoje wymagania. Nie musisz analizować tabelek i szukać haczyków, bo już to zrobiliśmy!