Serwis edukacji finansowej dla młodzieży

Europejski Quiz Finansowy – sprawdź, ile wiesz o finansach!

Katarzyna Jóźwik   •   13 grudnia 2021 r.

Jesteś uczniem VII bądź VIII klasy szkoły podstawowej i chciałbyś sprawdzić swoją wiedzę ekonomiczną? Masz na to szansę biorąc udział w Europejskim Quizie Finansowym, w którym – wraz z rówieśnikami ze szkolnej ławki – możesz walczyć o cenne nagrody.

Organizatorem polskiej edycji konkursu jest Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.

Europejski test wiedzy finansowej

Celem Europejskiego Quizu Finansowego jest propagowanie wiedzy ekonomicznej wśród uczniów najstarszych klas szkół podstawowych. Swój udział w konkursie możesz zgłosić za pośrednictwem nauczyciela-opiekuna. Musisz być uczniem VII bądź VIII klasy szkoły podstawowej i stworzyć dwuosobowy zespół. Szkoła może zgłosić do quizu tylko jeden zespół (reprezentację szkoły) lub kilka zespołów (reprezentacje klasowe).

Europejski Quiz Finansowy to nie tylko wirtualna rywalizacja o nagrody, ale przede wszystkim okazja do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu finansów, rynku bankowego, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz przedsiębiorczości. Możliwość zdobycia nagród jest w tym przypadku jedynie wartością dodaną.

W materiałach edukacyjnych na stronie quizu znajdziesz pytania z poprzednich edycji konkursu: https://eqf.wib.org.pl/materialy-edukacyjne/

Etapy rywalizacji

Europejski Quiz Finansowy jest podzielony na etapy:

  • wojewódzki, w ramach którego zostaną wyłonione 3 najlepsze zespoły z każdego regionu;
  • półfinał, gdzie wyłonione zostanie 10 najlepszych zespołów spośród 48 drużyn zakwalifikowanych do tego etapu;
  • finał, którego zwycięzca będzie reprezentował Polskę w europejskiej rozgrywce quizu w Brukseli.

Każdy etap to konkurs wiedzy finansowej, a zadaniem zespołów jest rozwiązanie testu online za pośrednictwem wirtualnej platformy (Kahoot). Na wyniki rywalizacji ma wpływ nie tylko poprawność udzielonych odpowiedzi, ale także czas wykonania testu.

Nagrody w Europejskim Quizie Finansowym

Dodatkową zachętą do udziału w quizie – oprócz możliwości sprawdzenia swojej wiedzy ekonomicznej – z pewnością są nagrody przewidziane przez organizatora. Jako członek jednego z trzech najlepszych zespołów biorących udział w finale możesz zdobyć nagrodę w kwocie 500, 1000 lub 2000 zł (na osobę). Nagrody pieniężne (700 zł) zdobywają również opiekunowie tych zespołów.

Nagrody w kwocie 1000, 2000 i 3000 zł zostały również przewidziane dla szkół, z których pochodzą finaliści. Wszyscy uczestnicy finału, i ich opiekunowie, otrzymają także bon podarunkowy o wartości 150 zł. Podobne nagrody są przewidziane również dla najlepszych zespołów i ich opiekunów w etapach wojewódzkich.

Twój nauczyciel może zgłosić Twój zespół do aktualnej V edycji konkursu w terminie do 31 grudnia 2021. Formularz zgłoszeniowy zespołów oraz dokładny harmonogram konkursu znajdziesz na:  https://eqf.wib.org.pl/