Serwis edukacji finansowej dla młodzieży

Od ilu lat można mieć konto w banku

Paweł Zawistowski   •   Aktualizacja: 24 października 2015 r.

Konto dla młodzieży można otworzyć w większości polskich banków nawet jeśli nie osiągnęło się jeszcze pełnoletniości. Jaka jest minimalna granica wieku, która upoważnia do otwarcia konta bankowego?

13 lat – wiek, który pozwala Ci mieć swoje konto

Swoje własne konto bankowe możesz posiadać od momentu, gdy skończysz 13 lat. Wtedy osiągasz ograniczoną zdolność do czynności prawnych – tak nazywa się formalnie możliwość do zarządzania pieniędzmi, ale po wcześniejszej zgodzie przedstawiciela ustawowego (czyli rodzica lub opiekuna prawnego). Wiąże się to z tym, że od tego momentu możesz posiadać swoje własne konto bankowe, za zgodą rodziców.

Pełną zdolność do czynności prawnych, a co za tym idzie, nieograniczoną niczym możliwość zaciągania zobowiązań i podpisywania umów zyskujesz stając się pełnoletnim, w wieku 18 lat. Wtedy możesz zupełnie samodzielnie otwierać konto w banku i podpisywać inne dokumenty (jak na przykład umowę z operatorem komórkowym – czyli możesz mieć telefon już „na siebie”).

Czy mogę mieć konto mając mniej, niż 13 lat?

Jeśli nie masz jeszcze 13 lat, a chcesz posiadać konto bankowe, możesz je mieć, jednak będzie to rachunek stanowiący „część” konta Twojego rodzica. Twój tata, mama lub inna osoba, która sprawuje nad Tobą opiekę, będzie miała pełną kontrolę nad pieniędzmi znajdującymi się na tym rachunku. Niektóre banki oferują konta dla dzieci poniżej 13 lat, nazywając je najczęściej rachunkami „junior”. Posiadanie konta tego typu stanowi pierwszy, istotny krok w edukacji finansowej młodego człowieka.

Przeczytaj również