Serwis edukacji finansowej dla młodzieży

Co to jest konto bankowe?

Krzysztof Gibek, Jan Boniecki   •   19 października 2021 r.

Wszyscy z Was na pewno znają sformułowania konto, rachunek osobisty, czy ROR. Ale czy zastanawialiście się, czym dokładnie jest konto bankowe? Zapraszamy do lektury krótkiego wprowadzenia na temat kont.

Co to jest konto bankowe

Konto bankowe, nazywane również rachunkiem bankowym, to zapis należności oraz posiadanych przez klienta środków, który jest prowadzony przez bank. Brzmi to skomplikowanie, dlatego najlepiej pokazać to na uproszczonym przykładzie. Otwierając konto podpisujesz z bankiem umowę, w której bank zobowiązuje się do stworzenia Ci osobistego miejsca, na które możesz wpłacać pieniądze i z którego możesz je także wypłacać i przelewać. Dodatkowo bank prowadzi rejestr wpływów i wydatków oraz na bieżąco kontroluje stan środków na koncie. Taka idea przyświeca rachunkowi bankowemu.

Nie każde konto jest takie samo – istnieje kilka typów rachunków, które warto znać, aby móc właściwie zrozumieć reklamy banków, czy też przygotować się do rozmowy z doradcą. Klient indywidualny (czyli każda osoba fizyczna, w odróżnieniu od firmy) może otworzyć w banku następujące rodzaje rachunków.

Konto osobiste (nazywane często rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym, w skrócie ROR) – to konto, na którym wykonuje się bieżące operacje, takie jak opłaty rachunków, regularne przelewy, czy też dokonuje płatności za codzienne zakupy. Na to konto również wpływa pensja lub kieszonkowe. ROR-y charakteryzują się tym, że środki na nich zgromadzone z reguły nie są oprocentowane (bądź oprocentowanie jest bardzo niskie), ale można za darmo wykonywać przelewy przez internet, a wiele banków oferuje również darmowe prowadzenie konta.

Konto młodzieżowe – to jeden z rodzajów rachunku osobistego, przeznaczony dla osób w wieku od 13 do 18 lat. Do otwarcia takiego konta potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, ponieważ młoda osoba ma jedynie ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Po uruchomieniu rachunku może ona jednak korzystać z niego w taki sam sposób, jak osoba dorosła (z wyjątkiem zaciągania kredytów i inwestowania). Bieżące informacje o kontach dla młodzieży znajdziesz w artykule Konto młodzieżowe – ranking.

Konto oszczędnościowe – różni się od konta osobistego tym, że środki na nim zgromadzone są oprocentowane, co znaczy, że bank co miesiąc dopisuje nam należne odsetki za trzymanie na nim pieniędzy. To na koncie oszczędnościowym odkłada się nadwyżki pieniędzy i wszelkie oszczędności. Często zdarza się, że tylko jeden przelew w miesiącu z takiego rachunku jest bezpłatny, a każdy kolejny kosztuje po kilka złotych – to ma z jednej strony dać zarobić bankowi, z drugiej zmobilizować klienta by jak najrzadziej wypłacał środki. Jednak dostęp do pieniędzy nie jest niczym ograniczony i możesz je wybrać w każdym momencie, w odróżnieniu od lokaty (na której pieniądze deponuje się na określony czas).

Konto walutowe – jak sama nazwa wskazuje, to rachunek prowadzony w walucie obcej, na przykład w euro, dolarach, czy funtach. Zasada jego działania jest bardzo podobna do zwykłego ROR-u, z tym, że trzeba mieć na uwadze, że przelewanie pieniędzy pomiędzy kontem „złotówkowym”, a walutowym wiąże się z tzw. przewalutowaniem, czyli przeliczeniem kwoty w złotych, na kwotę np. w euro (i odwrotnie).

Konto lokaty terminowej – to konto otwierane na z góry określony czas, podczas zakładania lokaty bankowej. Pieniądze wpłacone do banku trafiają na nowo utworzone konto, a po okresie zapisanym w umowie, zostają oddane z powrotem do dyspozycji klienta, wraz z odsetkami.

To podstawowe i najczęściej spotykane rodzaje rachunków. Konto dla młodzieży, jak wspomniane zostało powyżej, jest kontem osobistym, czy inaczej rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym, który pozwala Ci na bieżąco przyjmować wpłaty i wydawać pieniądze na doraźne potrzeby. Niemal do wszystkich rachunków można otrzymać kartę płatniczą, która umożliwia wypłatę pieniędzy z bankomatu oraz płatność bez gotówki w sklepach. To wygodny i bezpieczny sposób zapłaty.

Krzysztof Gibek
Absolwent socjologii, zaangażowany w tematykę finansów i giełdy, z doświadczeniem w pracy w bankowości. Od ponad 10 lat analizuje produkty finansowe dla młodzieży i studentów, a od ponad 7 lat dzieli się swoją wiedzą na łamach serwisu KontoMłodzieżowe.com.