Serwis edukacji finansowej dla młodzieży

67 procent 15-latków w Polsce ma konto bankowe

Redakcja   •   28 czerwca 2024 r.

Jak wynika z badania umiejętności finansowych PISA 2022 nastąpił znaczny wzrost liczby polskich uczniów deklarujących, że mają konto w banku – w 2018 r. było to 34%, w 2022 r. aż 67%. Ponadto 84% polskich 15-latków wskazało, że mogą samodzielnie decydować, na co wydają swoje pieniądze. Badanie pokazuje znaczny wzrost samodzielności finansowej i poprawę wiedzy z zakresu edukacji ekonomicznej.

Badanie umiejętności finansowych towarzyszyło badaniu PISA 2022. Zrealizowano je w marcu i kwietniu 2022 r. Udział wzięło w nim 20 krajów i regionów, łącznie prawie 98 tys. uczniów. Polskę reprezentowało 3,5 uczniów urodzonych w 2006 r., którzy uczyli się w szkołach ponadpodstawowych.

Konto w banku dla nastolatka

Oprócz znacznie większego odsetka polskich 15-latków, którzy mają własne konto w banku (obecnie 67%), wzrosła też liczba nastoletnich posiadaczy karty płatniczej (do 63%) oraz aplikacji mobilnej z dostępem do konta (do 62%).

Statystyki te pokazują, że młodzi ludzie są coraz bardziej samodzielni i świadomi, jeśli chodzi o kwestie zarządzania własnym budżetem. Jednak bez dynamicznego rozwoju oferty banków, która w atrakcyjny sposób jest kierowana do dzieci i młodzieży, tak duży wzrost nie byłby możliwy. Pełną ofertę rachunków można porównać w naszym rankingu kont młodzieżowych.

Najważniejsze wnioski z badania umiejętności finansowych młodzieży

W raporcie „Umiejętności finansowe młodzieży – Główne wyniki badania PISA 2022” możemy znaleźć wiele ciekawych wniosków:

  • Polscy piętnastolatkowie na tle rówieśników z innych krajów uzyskali relatywnie wysoki wynik (506 punktów) w zakresie umiejętności finansowych. Polska jest jednym z siedmiu krajów, w których uczniowie osiągnęli średni wynik istotnie wyższy od średniej krajów OECD uczestniczących w badaniu.
  • Umiejętności finansowe piętnastolatków w Polsce i innych krajach są silnie skorelowane z mierzonymi w badaniu PISA umiejętnościami z zakresu matematyki i rozumienia czytanego tekstu. Występują duże różnice w zakresie źródeł pieniędzy, którymi dysponują dziewczęta i chłopcy w Polsce. Chłopcy częściej niż dziewczęta deklarowali, że otrzymują pieniądze w związku z wykonywaną pracą (w czasie wolnym od szkoły, w rodzinnej firmie lub w ramach pracy dorywczej). Dziewczęta nieco częściej wskazywały, że otrzymują kieszonkowe bez konieczności wykonywania obowiązków domowych. Znaczące różnice odnotowano w tym zakresie także pomiędzy uczniami z różnych typów szkół – uczniowie szkół branżowych znacznie częściej od rówieśników deklarowali otrzymywanie wynagrodzenia za różne formy pracy.
  • Co czwarty polski piętnastolatek twierdzi, że codziennie lub prawie codziennie płaci kartą. Płatności za pomocą smartfona są równie popularne. Codziennie lub prawie codziennie korzysta z nich 22% uczniów. Co najmniej raz w miesiącu zakupy przez internet robi 45% uczniów, a 28% co najmniej raz w miesiącu przekazuje pieniądze innym za pomocą smartfona.
  • O ile w Polsce nie ma różnic w średnim poziomie umiejętności finansowych między dziewczętami i chłopcami, o tyle różnice te można obserwować w wielu aspektach doświadczeń finansowych, postaw i zachowań. Chłopcy częściej niż dziewczęta deklarują znajomość pojęć związanych z finansami, mają większe doświadczenie w transakcjach finansowych, zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych, częściej pracują i dysponują wynagrodzeniem za pracę.

Źródło: Wyniki badania umiejętności finansowych młodzieży PISA 2022