Serwis edukacji finansowej dla młodzieży

Młodzież a podróbki i piractwo – wyniki badania EUIPO

Mateusz Skrzypczak   •   08 czerwca 2022 r.

EUIPO to Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Od 2016 roku urząd ten analizuje podejście młodych Europejczyków do własności intelektualnej i bada ile osób w wieku od 15 do 24 lat kupuje podróbki lub korzysta z nielegalnych treści w internecie.

W najnowszym raporcie dowiadujemy się, że:

 • 37% europejskiej młodzieży w ciągu ostatniego roku świadomie kupiło przez internet przynajmniej jedną podróbkę (w ostatnim badaniu w 2019 r. odsetek ten wyniósł zaledwie 14%!)
 • Podobny odsetek osób zadeklarował nieumyślne kupienie podrobionego produktu. Łącznie 52% młodych osób kupiło jakąś podróbkę przez internet w ciągu ostatniego roku, świadomie lub nie.
 • Najczęściej kupowanymi podróbkami są:
  • odzież – 17%,
  • obuwie – 14%,
  • elektronika – 13%,
  • kosmetyki i perfumy – 12%.
 • 33% młodych Europejczyków korzystało w ciągu ostatniego roku z nielegalnych treści w internecie, w tym:
  • 21% świadomie i celowo,
  • 12% nieumyślnie.
 • Za to 60% osób zadeklarowało, że z takich treści nie skorzystali. Odsetek ten zdecydowanie zwiększa się na przestrzeni lat, w 2016 r. wynosił 40%, a w 2019 r. 50%.

Jak na tle Europy wypadają młodzi Polacy?

 • 44% świadomie kupiło podróbkę (względem średniej europejskiej 37%).
 • 19% świadomie skorzystało z nielegalnych treści w internecie (wobec 21% w całej Europie)

Dlaczego młodzież kupuje podróbki

Oczywiście chodzi przede wszystkim o cenę. Młodzi ludzie wspominali też o tym, że nie miało dla nich znaczenia, czy produkt jest podrobiony, że nie widzą specjalnej różnicy między oryginałem a podróbką, lub że ulegali wpływowi otoczenia.

Od korzystania z pirackich źródeł lub kupowania podrobionych produktów, młodzież najczęściej odstrasza ryzyko padnięcia ofiarą cyberprzestępstwa (takie obawy wyraziło 40% respondentów), lub otrzymanie produktu lub treści cyfrowej o niskiej jakości. Zwiększa się jednak odsetek osób, które chcą dzięki uczciwości zmieniać świat – deklarują, że kupując legalne produkty i usługi chcą mieć pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo, w którym żyją.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 7-28 lutego 2022 r. na grupie ponad 22 tysięcy osób w wieku od 15 do 24 lat, pochodzących ze wszystkich 27 krajów Unii Europejskiej.

Źródło: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Mateusz Skrzypczak
Żywo zainteresowany światem i bieżącymi wydarzeniami, szczególnie ekonomicznymi i gospodarczymi. Nieustannie trzyma rękę na pulsie rynku bankowego w Polsce oraz dba o odpowiedzialne zarządzanie budżetem osobistym i skuteczne pomnażanie kapitału.

Słownik pojęć

Indeks giełdowy

- średnia kursów spółek giełdowych, grupująca je według określonych kategorii (np. Indeks WIG – skupia wszystkie spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych, mWIG40 –  jedynie 40 średnich spółek). Zmiany wartości indeksu pozwalają określić panujący na giełdzie trend – wzrosty lub spadki.
Więcej pojęć »

Porównywarka kont dla młodych ›

Odpowiedz na 5 prostych pytań i zobacz, które konta spełniają Twoje wymagania. Nie musisz analizować tabelek i szukać haczyków, bo już to zrobiliśmy!