Serwis edukacji finansowej dla młodzieży

Od 1 września szansa na podjęcie pracy przez młodzież już od 15 roku życia

Redakcja   •   30 sierpnia 2018 r.

1 września 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy, zmieniająca definicję pracownika młodocianego. Będzie to osoba pomiędzy 15 a 18 rokiem życia. Niestety inne przepisy tego samego kodeksu zabraniają zatrudniania osób poniżej 16 roku życia. Nadal nie wiadomo zatem, czy można będzie podjąć legalnie pracę mając 15 lat, czy nie.

Pomimo aktualizacji przepisów na temat dolnej granicy wiekowej, nadal pozostanie w mocy przepis zabraniający zatrudniania osób poniżej 16 roku życia. Powstaje zatem konflikt, ponieważ żaden z przepisów nie jest ważniejszy od drugiego. Jest to o tyle dziwne, że przepisy które właśnie wchodzą w życie zostały uchwalone już w 2009 roku!

Co dalej? Interpretacji nowych przepisów oczekuje się od Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), instytucji czuwającej m.in. nad przestrzeganie praw pracowników. Do tego czasu pracodawcy mogą nie być chętni do zatrudniania 15-latków, żeby nie narażać się na kary.

Jeśli pojawi się interpretacja lub zarządzenie w tej kwestii, będziemy informować Was na bieżąco.

Jaką pracę można podjąć poniżej 18 roku życia?

Osoby młodociane mogą zostać zatrudnione w dwóch przypadkach:

  • w ramach przygotowania do zawodu (czyli np. w celu odbycia praktyk zawodowych),
  • przy pracach lekkich, czyli takich które nie powodują zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie utrudniają młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego.

Co istotne, aby podjąć pracę jako nieletni, należy ukończyć conajmniej 8-letnią szkołę podstawową oraz nadal się uczyć.

Przeczytaj również