Serwis edukacji finansowej dla młodzieży

Ulga PIT dla młodych. Kto zyska najwięcej?

Katarzyna Jóźwik   •   03 lipca 2019 r.

Rząd pod koniec czerwca przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym, która wprowadza zwolnienie z podatku dla osób do 26 roku życia. Nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r. Zmienione przepisy będą dużym ułatwieniem dla pracującej młodzieży, jednak warto pamiętać o kilku istotnych kwestiach.

Ulga podatkowa dla młodych

Wchodzący na rynek pracy bez rozliczeń z fiskusem

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów głównym celem znowelizowanego prawa jest stworzenie dogodniejszych warunków dla młodych osób wchodzących na rynek pracy. Stąd ograniczenie wiekowe do 26 lat – jednolite dla wszystkich. Jak w praktyce będą wyglądały zarobki młodych Polaków? Pracodawcy nie będą odliczać im zaliczki na podatek dochodowy, a tym samym rozpoczynający karierę zawodową pracownik otrzyma wyższą pensję. Jednak, aby pracownik mógł skorzystać z tego rozwiązania w tym roku, musi złożyć do pracodawcy stosowne oświadczenie. Jeśli tego nie zrobi, pobraną zaliczkę na podatek będzie mógł odzyskać w rozliczeniu PIT w 2020 r.

Kto nie otrzyma ulgi podatkowej?

Wbrew pozorom ulga PIT nie obejmie wszystkich młodych osób wchodzących na rynek pracy. Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie mogą z niej skorzystać osoby, które będą wykonywać pracę zarobkową w ramach:

  • stosunku pracy
  • spółdzielczego stosunku pracy
  • pracy nakładczej
  • służby
  • umowy zlecenia.

Oznacza to, że tzw. zerowy PIT nie będzie obejmował osób współpracujących w oparciu o umowę o dzieło czy prowadzących własną działalność gospodarczą.

Z takich zapisów nie będzie zadowolona młodzież wykonująca tzw. wolne zawody (np. architekci, dziennikarze, fotografowie), jak też osoby przedsiębiorcze, prowadzące własne firmy.

Istotne jest również, że ulga PIT dotyczy przychodów do kwoty 85 528 zł rocznie. Dochody powyżej tego progu będą opodatkowane na dotychczasowych zasadach. Składki na ZUS oraz Narodowy Fundusz Zdrowia pozostaną bez zmian.

26 lat i koniec prawa do ulgi podatkowej

Ustawa nie zawiera jasnych wytycznych na temat rozliczeń osób, które kończą w danym roku 26 lat. Teoretycznie ulga powinna obejmować cały rok, w którym młody pracownik przekracza próg wieku. Jednak informacje z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wskazują, że podstawą ustalenia wieku uprawnionego do ulgi będzie jego pełna data urodzenia, a nie jedynie rok. Poza tym decydujący będzie wiek, w jakim podatnik osiągnął przychód, a data zawarcia umowy z pracodawcą w żaden sposób nie będzie wpływała na uprawnienia do skorzystania z ulgi.

Dlatego w momencie ukończenia 26. roku życia należy zachować szczególną czujność i zainteresować się przepisami, które być może zostaną doprecyzowane lub zmienione. Strach sobie wyobrazić, jaką kwotę musiałby zwrócić młody pracownik korzystający z ulgi, który ukończył 26 lat w połowie stycznia, a z zerowego PIT-u korzystał przez cały rok.

Słownik pojęć

Dom maklerski

- to organizacja posiadająca zezwolenie państwowych organów (Komisji Nadzoru Finansowego) na nabywanie i sprzedawanie papierów wartościowych, doradztwo inwestycyjne oraz zarządzanie pieniędzmi swoich klientów.
Więcej pojęć »

Porównywarka kont dla młodych ›

Odpowiedz na 5 prostych pytań i zobacz, które konta spełniają Twoje wymagania. Nie musisz analizować tabelek i szukać haczyków, bo już to zrobiliśmy!