Serwis edukacji finansowej dla młodzieży

BAKCYL – program edukacyjny dla młodzieży

Redakcja   •   15 kwietnia 2014 r.

Warszawski Instytut Bankowości stworzył program edukacyjny dla młodzieży szkolnej, pod hasłem BAKCYL, czyli Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży. Inicjatywa polega na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy i prowadzenie w szkołach lekcji z zakresu finansów.

Czym dla uczniów i nauczycieli jest BAKCYL?

Zestaw interaktywnych lekcji z zakresu edukacji finansowej, wraz z pakietem materiałów szkoleniowych, dostosowany do potrzeb i oczekiwań uczniów gimnazjów, realizowanych przez przygotowanych dydaktycznie pracowników banków – wolontariuszy.

Projekt został laureatem Konkursu Liderów Świata Bankowości w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu – kwiecień 2014 r.

Harmonogram lekcji w ramach programu dostępny jest na stronie http://bakcyl.wib.org.pl

Przeczytaj również

Słownik pojęć

Obligacje Skarbu Państwa

- papiery wartościowe emitowane przez rząd (reprezentuje go minister finansów), w celu pokrycia bieżących braków w budżecie lub spłaty wcześniejszego zadłużenia. W uproszczeniu to dokument, który świadczy o tym, że „pożyczyłeś” państwu pieniądze, na określony czas i na określony procent.
Więcej pojęć »