Serwis edukacji finansowej dla młodzieży

BAKCYL – program edukacyjny dla młodzieży

Redakcja   •   15 kwietnia 2014 r.

Warszawski Instytut Bankowości stworzył program edukacyjny dla młodzieży szkolnej, pod hasłem BAKCYL, czyli Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży. Inicjatywa polega na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy i prowadzenie w szkołach lekcji z zakresu finansów.

Czym dla uczniów i nauczycieli jest BAKCYL?

Zestaw interaktywnych lekcji z zakresu edukacji finansowej, wraz z pakietem materiałów szkoleniowych, dostosowany do potrzeb i oczekiwań uczniów gimnazjów, realizowanych przez przygotowanych dydaktycznie pracowników banków – wolontariuszy.

Projekt został laureatem Konkursu Liderów Świata Bankowości w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu – kwiecień 2014 r.

Harmonogram lekcji w ramach programu dostępny jest na stronie http://bakcyl.wib.org.pl

Przeczytaj również

Słownik pojęć

Fundusz inwestycyjny

- to fundusz zarządzany przez specjalistów od inwestowania, w którym są zgromadzone pieniądze wielu osób (zarówno prywatnych, jak i prawnych). Kupując jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego można stać się uczestnikiem funduszu.
Więcej pojęć »