Serwis edukacji finansowej dla młodzieży

BAKCYL – program edukacyjny dla młodzieży

Redakcja   •   15 kwietnia 2014 r.

Warszawski Instytut Bankowości stworzył program edukacyjny dla młodzieży szkolnej, pod hasłem BAKCYL, czyli Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży. Inicjatywa polega na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy i prowadzenie w szkołach lekcji z zakresu finansów.

Czym dla uczniów i nauczycieli jest BAKCYL?

Zestaw interaktywnych lekcji z zakresu edukacji finansowej, wraz z pakietem materiałów szkoleniowych, dostosowany do potrzeb i oczekiwań uczniów gimnazjów, realizowanych przez przygotowanych dydaktycznie pracowników banków – wolontariuszy.

Projekt został laureatem Konkursu Liderów Świata Bankowości w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu – kwiecień 2014 r.

Harmonogram lekcji w ramach programu dostępny jest na stronie http://bakcyl.wib.org.pl

Przeczytaj również

Słownik pojęć

Karta przedpłacona (pre-paid)

- to rodzaj karty płatniczej, która nie musi być powiązana z rachunkiem osobistym, ani z konkretną osobą (może to być karta na okaziciela). Aby dokonywać płatności kartą pre-paid należy najpierw wpłacić pieniądze na jej rachunek techniczny.
Więcej pojęć »